Voksenpædagogisk Center - VPC-Erhverv

Grundkursus i voksenpædagogik

Har du behov for at kunne undervise voksne og blive god til at formidle dit fag overfor forskellige målgrupper? I givet fald kan et voksenpædagogisk Grundkursus (VPG) være løsningen. VPC har en lang tradition for at tilbyde dette kursus i voksenpædagogik, der henvender sig til alle, der ønsker at styrke deres undervisnings- og formidlingskompetencer. Efter kurset udstedes kursusbevis, hvis man har været tilstede mindst 80% af tiden. Dette voksenpædagogiske kursus giver ikke en formel kompetence svarende til et AVG-kursus, der er et længere forløb. Den kompetence opnås i stedet ved at tage "Voksenpædagogisk Uddannelse" (se fanen)

Kursus: 2703-17
 
Afvikles efteråret 2019

Pris: 4500 kr.

Kontakt os for yderligere oplysninger: vpc@fritid-samfund.dk 
Tlf. 61 51 48 90

Indhold:

  • Gennemgang og afprøvning af forskellige undervisningsmetoder. Herunder de sidste de nyeste former for voksenpædagogik.
  • Lær at strukturere og organiseret et undervisningsforløb.
  • Indblik i forskellige formidlingsformer
  • Takle modstand og barrierer hos dine deltagere
  • Brug af evalueringsmetoder og feed-back

 

Varighed: 5 dage

Alle dage fra kl. 9.00-15.00 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd