Voksenpædagogisk Center - VPC-Erhverv

Voksenpædagogisk Uddannelse

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik
Uddannelsen svarer til et 120 timers AVG kursus, hvis man består eksamen.
For yderligere oplysninger - se under fanebladet "Voksenpædagogisk Uddannelse".

Voksenpædagogik

Styrk dine voksenpædagogiske kompetencer ved at blive bedre til at holde oplæg, undervise, organisere læreprocesser m.v. Se under voksenpædagogisk uddannelse

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd