Voksenpædagogisk Center - VPC-Erhverv

Voksenpædagogisk Uddannelse

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen svarer til et 120 timers AVG kursus, hvis man består eksamen.

Målgruppe
Uddannelsen er åben for alle, der opfylder optagelseskriteriet og har brug for at styrke deres undervisnings- og formidlingskompetencer.

Eks. offentlige og private ansatte med undervisnings- og formidlingsopgaver samt kommende voksenundervisere, kørelærere og voksenvejledere m.v., men 

Mål
Hovedformålet med dette uddannelsesforløb er at give deltagerne kompetencer til at kunne skabe en engageret og effektiv undervisningspraksis og faglig formidling. Uddannelsen bidrager desuden til udvikling af selvstændighed og evne til at skabe fornyelse i undervisning, vejledning og den professionelle samtale. 

Form
Undervisningen er tilrettelagt som en kombination mellem teori og praksis, og der veksles mellem oplæg, gruppearbejde og opgaveskrivning. Deltagerne arbejder med at planlægge, gennemføre og evaluere egen undervisning.

Eksamen 
Du skal opfatte dig selv som studerende, og det forventes, at du læser udvalgt litteratur på egen hånd, og at du afslutter forløbet med en skriftlig opgave, som både er en planlægningsog refleksionsopgave. Opgaven bedømmes af underviser og censor. Ved bestået modtager du et eksamensbevis svarende til det første obligatoriske modul i Akademiuddannelsen for Ungdoms- og Voksenundervisning, „Didaktik og undervisningsmetoder“ – og der udløses 10 ECTSpoint. 

Optagelseskrav
For at tage uddannelsen med eksamen er der flg. optagelseskrav: Du skal have gennemført en studie- og erhvervsforberedende uddannelse og have mindst to års relevant erhvervserfaring. Der kan dog søges dispensation fra dette optagelseskrav, hvis du ikke opfylder det.

 

vpc@fritid-samfund.dk

Tlf. 61514890

 

 

 

 

For yderligere oplysninger - se under fanebladet "Voksenpædagogisk Uddannelse".

Voksenpædagogik

Styrk dine voksenpædagogiske kompetencer ved at blive bedre til at holde oplæg, undervise, organisere læreprocesser m.v. Se under voksenpædagogisk uddannelse

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd