Voksenpædagogisk Center - VPC-Erhverv

Undervisere

Cand. Pæd. Psyk. Karin Jakobsen. Har arbejdet med systemisk vejledning og narrativ metode, coaching og samtaletræning med fokus på ressourcer, at tænke positivt om egne muligheder, flow og mestring, personlig kommunikation, assertionstræning og supervision i private og offentlige organisationer. 

Cand.Tech.Soc. Jens Andersson. Har over 20 års erfaring med uddannelse af erhvervsskolelærere med Pædagogikum, Voksenunderviseruddannelse og med Diplomuddannelser. Har arbejdet både med pædagogiske grunduddannelser og  konsulentaktiviteter i voksenuddannelse,  erhvervsuddannelse og Arbejdsmarkedsuddannelser. 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd