Voksenpædagogisk Center - VPC-Erhverv

Tilmelding

Tilmelding:

Tilmelding til voksenpædagogisk uddannelse sker ved at betale første rate på dette link: https://www.fo.dk/search.aspx?q=Voksenp%C3%A6dagogisk


I forhold til de øvrige kurser gælder følgende retningslinjer:
send en mail med følgende oplysninger til os: dit fulde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, vi skal bruge i kontakten med dig. Betaler dit firma, så opgiv ved tilmeldingen firmaets adresse, EAN-nr./CVR-nr., og kontaktpersons mail og telefonnummer. 

Optagelse
Ansøgere optages i den rækkefølge VPC modtager tilmeldingerne.

Afmelding
Ved afmelding mere end en måned før uddannelses-/kursusstart refunderes 100 %, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50 %, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0 %.    

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på  telefon 87464500 eller vpc@fritid-samfund.dk

 

                        

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd