Voksenpædagogisk Center - VPC-Erhverv

Tilmelding

Tilmelding:
Vil du gerne deltage i et kursus hos VPC-Erhverv, så mail følgende oplysninger til os: dit fulde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, vi skal bruge i kontakten med dig. 
Betaler dit firma, så opgiv ved tilmeldingen firmaets adresse, EAN-nr./CVR-nr., og kontaktpersons mail og telefonnummer. 

Tilmeldingsblanket kan hentes her

Praktiske oplysninger

Optagelse
Ansøgere optages i den rækkefølge VPC modtager tilmeldingerne.

Betaling
Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura.

Uddannelsesbevis
Uddannelsesbevis udstedes efter uddannelsens gennemførelse ved et fremmøde på min. 90%.

Afmelding
Ved afmelding mere end en måned før uddannelses-/kursusstart refunderes 100 %, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50 %, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0 %.    

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på  telefon 61514890 eller vpc@fritid-samfund.dk

Kontortid: Tirsdag-fredag kl. 10-15

                        

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd