Voksenpædagogisk Center - Aarhus

Undervisere (1)

VPC-Erhverv har følgende underviser på Voksenpædagogiske kurser

Cand. Pæd. Psyk. Karin Jakobsen. 
Karin er uddannet cand.mag i dansk og medievidenskab og er cand.pæd.psyk. Hun har været gymnasielærer og lektor ved nationalt Center for Erhvervspædagogik/Metropol, undervist på læreruddannelsen Pædagogikum og Pædagogisk diplomuddannelse. Karin Hartje Jakobsen har siden 1995 arbejdet med didaktik, unge og voksnes læring, identitet, relationer, kommunikation, feedback, anerkendelse og fællesskaber. Vejledning, assertiv kommunikation, supervision, narrativitet, positiv psykologi, systemisk vejledning, lærer- og formidlerrollen. Er medforfatter på „Multikulturel vejledning“ og „Narrativ vejledning“ udgivet af Undervisningsministeriet og „Læsning og skrivning i pædagogiske diplomuddannelser“ udgivet af Munksgaard Danmark. Har i samarbejde med Bente Lausch udgivet en række artikler om unge i erhvervsuddannelserne fx „En hånd i ryggen og et spark bagi“ og „Det gode skoleliv“. Eget konsulentfirma: Pædagogisk Psykologisk Bureau.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd