Voksenpædagogisk Center - VPC-Erhverv

Voksenpædagogisk Uddannelse

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

VPC Erhverv tilbyder i samarbejde med VIA Univeristy College nu denne uddannelse i nyere former for voksenpædagogik og voksendidaktik, der kan kvalificere og effektivisere den faglige formidling.

Hent en yderlige beskrivelse af uddannelsen med priser og tidspunkter her

Den primære målgruppe er offentlige og private ansatte med undervisnings- og formidlingsopgaver samt kommende voksenundervisere, kørelærere og voksenvejledere m.v. Hovedformålet med dette uddannelsesforløb er at give deltagerne kompetencer til at kunne skabe en engageret og effektiv undervisningspraksis og faglig formidling. Med udgangspunkt i nyere pædagogiske former som transformativ læring, cooperativ learning, narrativ pædagogik m.v. fokuseres der på, hvordan deltagerne kan udvikle kvalitet i deres undervisnings- og formidlingsopgaver.

Målet med uddannelsen er, at deltagerne kan varetage og udvikle undervisning, kan tilrettelægge og gennemføre vejledning og anden pædagogisk virksomhed. Uddannelsen bidrager desuden til udvikling af selvstændighed og evne til at skabe fornyelse i undervisning, vejledning og den professionelle samtale. 

vpc@fritid-samfund.dk
Tlf. 61514890

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd