Voksenpædagogisk Center - Aarhus

Folkeoplysning

VPC vil fremover udarbejde undervisningsmaterialer til brug i de institutioner, der beskæftiger sig med voksenuddannelse og folkeoplysning. Den første bog vil omhandle Ideen om folkeoplysning. Bliver nærmere beskrevet senere.

Der henvises endvidere til følgende publikationer, der er udgiver af landsforeningen Fritid&Samfund

Steffen Hartje: Undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker
kan downloades her

Steffen Hartje: Udvikling af lokale styringsnetværk

Kan downloades her

John Steen Johansen og Steffen Hartje: Grundbog i kompetenceafklaring
Kan downloades her

Steffen Hartje - Aktivt medborgerskab, demokratiudvikling og globalisering.
Kan downloades  her

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd