Voksenpædagogisk Center - Aarhus

Feed-back en rød tråd i undervisningen

Varighed: 1 dage - 7 undervisningstimer
Pris: 1175 inklusiv forplejning
Start:
Anmod om yderliger oplysninger: 
vpc@fritid-samfund.dk

At give og få feedback er væsentlig i al god undervisning. Kursister og elever har brug for feedback, da det kan hjælpe dem til at lære mere og hurtigere. Læreren har brug for feedback for at kunne udvikle og tilrette sin undervisning. Feedback bygger på, at der lægger mere vægt på kursisters og elevers læring end på en vurdering af hvad, de har lært. Feedback har udvikling og læring som mål og værdsættelse som ledetråd.

Dette kursus sætter fokus på, hvordan læreren ved hjælp af løbende feedback til kursister og elever kan understøtte læreprocesser og være med til at give anvisninger på, hvordan kursisterne kan tage medansvar for deres læring og optimere denne. Feedback er en planlagt proces og både lærer og kursister er aktive i arbejdet med feedback - der er ikke tale om et giver- og modtagerforhold, men derimod om et aktivt samspil mellem lærer, kursister og elever og mellem eleverne indbyrdes.

Vi vil på kursusdagen arbejde med, hvordan læreren i planlægning af undervisningen og i samarbejdet med kursisterne i undervisningen kan arbejde mere systematisk med feedback på en anerkende og motiverende måde.

Vi vil arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan kan en anerkendende feedback have betydning for kursisters og elevers opfattelse af sig selv som lærende?
  • Hvordan kan feedback-kommunikation bidrage til et konstruktivt læringsmiljø og en feedbackkultur i undervisningen?
  • Kan feedback fremme motivation hos elever og kursister?
  • Hvilke former for gensidig feedback kan kursister og elever arbejde med indbyrdes og hvordan kan lærere og kursister arbejde systematisk med gensidig feedback?

Kurset har en praktisk tilgang til feedback i undervisningen, og vi vil arbejde med en huskeliste, nogle konkret råd som lærerne kan have i baghovedet, hvis de vil arbejde med feedback som en integreret del af undervisningen.

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd