Voksenpædagogisk Center - Aarhus

Feed-back i arbejdslivet

Varighed: 1 dage
Fra 09.00-15.00
Pris: 1175 inklusiv forplejning
Start:
Kontakt os nærmere oplysninger: 
vpc@fritid-samfund.dk

I arbejdslivet vil de fleste mennesker gerne have tilkendegivelser om udførelsen af deres arbejde. Vi ønsker tilbagemelding eller feedback på vores arbejde og samarbejde med kolleger.

Det forholder sig sådan, at vi giver og modtager feedback, ros og kritik i det daglige på flere forskellige måder, men det er svært både at give og tage imod feedback og konstruktiv kritik på en god og ordentlig måde.

At give og modtage feedback fordrer, at vi er opmærksomme på, hvordan vi forholder os til feedback samtidig med, at feedback skal bekræfte og skabe udviklingsmuligheder for både giver og modtager.

At arbejde med feedbackkulturen på arbejdspladsen handler både om medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde og om arbejdspladsens bundlinje.

At give feedback er at anerkende handlemåde og personlige træk ved den anden og det betyder at arbejde med konstruktiv kritik.

At modtage feedback er mulighed for at få bekræftelse og udviklingsmuligheder.

Ønske om feedback bygger på et behov for, at andre mennesker forholder sig til os på en konstruktiv måde fagligt og personligt.

 At give og modtage feedback kan læres og det handler om:

  • Hvad er dit budskab og din hensigt med feedbacken?
  • Hvordan kan man kommunikere sin feedback på en ordentlig måde?
  • Hvordan skal man formulere sig, så feedbacken giver mening for modtager og giver?
  • Hvorfor feedback bygger på gensidig respekt for hinanden og hinandens arbejde
  • Hvorfor feedback har udvikling som mål og værdsættelse som ledetråd.

 

På kurset vil vi arbejde med konkrete værktøjer til at give og modtage feedback. Vi vil arbejde med feedback-kommunikation i konkrete situationer.

Vi vil arbejde med at skelne mellem ros, kritik og feedback.

Arbejdsformen på kurset vil være korte oplæg og øvelser i hvordan man konkrete kan kommunikere feedback og få reaktion på sin feedback.

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd