Voksenpædagogisk Center - Aarhus

Introduktion til Dunn og Dunns Læringsstile

Introduktion til og arbejde med Dunn & Dunns læringsstile

Varighed: 3 dage - 24 undervisningstimer
Pris: 3.000
Næste kursus: Kontakt os for nærmere oplysninger.
vpc@fritid-samfund.dk

Kursusbeskrivelse
Læring er en helt naturlig del af livet både privat og professionelt. Der er i medierne meget fokus på især børns forskellige måde at lære på, men mange voksne er ikke klar over, hvordan de mest hensigtsmæssigt tilegner sig viden, hvordan de lærer bedst.

Trives du bedst med, at der er musik, når du skal lære noget?– eller forstyrres du af lyde, når du skal koncentrere dig? Vil du gerne sidde på en stol og ved et bord, eller trækker en god stol eller sofaen i dig i den situation? 

At interessere sig for sin læringsstil kan måske give nogle svar på, hvordan du trives bedst med at lære. Kendskab til læringsstile kan medføre større tilfredshed for en selv og kan medvirke til, at du i samarbejde med andre kan være mere fleksibel og tolerant.

Arbejdsform:  Vi vil arbejde med korte oplæg og med mange øvelser med læringsstile samt de måder du kan bruge læringsstile på i dagligdagen.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd